iPhone batarya ömrü nasıl arttırılır

Sıradaki içerik:

iPhone batarya ömrü nasıl arttırılır

e
sv

Elektronik Ürünlerde Vergilendirme Nasıl Oluyor?

10 Şubat 2019 11:41

Üretim yapan ülkeler ürettikleri katma değerleri hem kendi iç pazarlarına hem de ticari ilişki kurdukları ülkelere satarak, üretmeyen ve dışa bağımlı hale gelmiş Ülkerlere göre daha fazla kazanç elde ederler. Satıcı ülke konumundaki ihracatçı ülkeler üretimi teşvik edip dış satımlarını arttırmak için yerli üreticilere vergi ve benzeri konularda kolaylık sağlarlar. Bu kolaylıkları avantaj olarak gören üreticiler belirli bir birikime ulaştıklarında yeniliklere ve gelişmelere ön ayak olup yeni bilimsel gelişmelerin meydana gelmesinde finansör olabildikleri gibi kendileri AR-GE aşamasıyla da yenilikler üretebilmektedirler.

Teknolojik Gelişmelerin Dış Pazara Etkileri

Bu gelişmeler ışığında, yeni ürünler ithal ürün kullanan ülkelerde büyük talep görür. Alıcı ülkelerde bir ürün ithal edildiğinde Gümrük vergisi gibi vergiler alınır. Bu vergiler devlet gelirlerinin olmasa olmazı olan vergi başlığı altında alınır. Devletler vergiyi karşılıksız olarak alır. Çoğu kişi bu konuda yanlış bilgiye sahiptir. Burada bahsi geçen vergiler herhangi bir harcamanın karşılığı olarak alınmaz. Devlet gelirleri içerinde büyük önemi olan vergiler daha sonra sosyal devlet anlayışı gereği kamu yararına uygun şekilde harcanır.

Elektronik Ürünlerde Vergi Sistemi

İthalat yapan ülkeler lüks ve elektronik ürünler üzerinden birçok vergi alır. Bu vergiler Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Gümrük Vergisi, TRT Vergisi gibi vergiler olarak sayılabilir.  Bu duruma bir örnek olarak ithal edilen bir telefon ele alınırsa şu şekilde olur. Üretimi gerçekleştiren ülkede 1000 TL olan telefon ithal edildiğinde yukarıda sayılan vergiler ürüne yüklenir sonuç olarak cihazın fiyatı 2000 TL ile 5000 TL gibi fiyatlara çıkabilmektedir. Bu durumda alıcı konumundaki ülkelerde bu tür elektronik ürünlere uygulanan vergi yükü fazladır. İthalat hem ülke parasının dışarıya çıkmasına hem de yerli üreticileri pazarlarda zor duruma sokmasına sebep olmaktadır.

Elektronik ürünlerin fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının sebebi bunun gibi durumların gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

 

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli
error: Content is protected !!